Nhập khẩu hạt điều từ thị trường Indonesia trong 7 tháng đầu năm tăng 109,2% về lượng và tăng 69,6% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 7/2023, nhập khẩu hạt điều của nước ta đạt 363.435 tấn với kim ngạch hơn 392,3 triệu USD, tăng 16,1% về lượng và tăng 11,6% về trị giá so với tháng trước đó. Tính chung trong 7 tháng đầu năm, nhập khẩu hạt điều của cả nước đạt hơn 1,73 triệu tấn với kim ngạch 2,11 tỷ USD, tăng mạnh 26,5% về lượng và tăng 6,8% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Giá nhập khẩu bình quân trong 7 tháng đầu năm đạt 1.229 USD/tấn, giảm 15,7% so với cùng kỳ năm trước.

Nhà cung cấp hạt điều lớn nhất của Việt Nam tiếp tục là Campuchia. Trong 7 tháng đầu năm, Việt Nam đã chi hơn 802,3 triệu USD để nhập khẩu 587.160 tấn hạt điều từ quốc gia này, giảm 14,5% về lượng và giảm 23,47% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, nhập khẩu hạt điều từ thị trường Indonesia ghi nhận tăng vọt so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, nhập khẩu hạt điều từ quốc gia này trong 7 tháng đầu năm đạt 3.881 tấn với kim ngạch hơn 4,7 triệu USD, tăng 109,2% về lượng và tăng 69,6% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2022, Việt Nam đã chi hơn 36,4 triệu USD để nhập khẩu hạt điều từ Indonesia với sản lượng đạt 27.431 tấn.

Giá nhập khẩu trung bình trong 7 tháng đầu năm đạt 1.212 USD/tấn, giảm 19% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên dù mức xuất khẩu tăng mạnh và giá cả hấp dẫn, thị phần của Indonesia chỉ chiếm hơn 1% về sản lượng trong tổng nhập khẩu của Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng là nhà xuất khẩu điều đứng đầu thế giới. 7 tháng đầu năm, xuất khẩu hạt điều đạt 334.870 tấn, mang về hơn 1,94 tỷ USD, tăng 13,3% về lượng và tăng 9,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022. Giá xuất khẩu trung bình trong 7 tháng đầu năm đạt 5.805 USD/tấn, giảm 3% so với cùng kỳ năm trước. Từ năm 2006, với kim ngạch đạt 520 triệu USD, Việt Nam chính thức là quốc gia xuất khẩu điều số 1 thế giới. (Theo Nhịp sống thị trường)