Giá nhập khẩu hạt điều giảm mạnh trong 7 tháng đầu năm.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu hạt điều của Việt Nam trong tháng 7/2023 đạt 363.435 tấn với kim ngạch hơn 392,36 triệu USD, tăng 16,1% về lượng và tăng 11,6% về trị giá so với tháng 6/2023. Tính chung trong 7 tháng đầu năm, Việt Nam nhập hơn 1,72 triệu tấn hạt điều với kim ngạch hơn 2,11 tỷ USD, tăng mạnh 26,5% về lượng và tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2022.

Giá nhập khẩu bình quân trong 7 tháng đầu năm đạt 1.230 USD/tấn, giảm 15% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong số các nhà cung cấp hạt điều cho Việt Nam, Campuchia là quốc gia Việt Nam nhập khẩu nhiều hạt điều nhất với 587.160 tấn trong 7 tháng đầu năm, giảm 14% về lượng và giảm 23% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Đáng chú ý Việt Nam đang tăng mạnh nhập khẩu mặt hàng này từ Bờ Biển Ngà với sản lượng và kim ngạch tăng vọt trong 7 tháng đầu năm. Cụ thể, Việt Nam đã chi hơn 476,9 triệu USD để nhập khẩu 409.093 tấn hạt điều từ Bờ Biển Ngà, tăng 60,18% về lượng và tăng 41,76% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Giá nhập khẩu mặt hàng này từ Bờ Biển Ngà cũng đã giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước, đạt 1.165 USD/tấn, giảm 14% so với cùng kỳ năm 2022. (Theo Nhịp sống thị trường)