Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam ước tính đạt 219 nghìn tấn, trị giá 1,28 tỷ USD, tăng 8,0% về lượng và tăng 5,5% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo ước tính của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam trong tháng 5/2023 đạt 57 nghìn tấn, trị giá 331 triệu USD, tăng 10,9% về lượng và tăng 8,3% về trị giá so với tháng 4/2023, so với tháng 5/2022 tăng 13,9% về lượng và tăng 8,3% về trị giá. Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam ước tính đạt 219 nghìn tấn, trị giá 1,28 tỷ USD, tăng 8,0% về lượng và tăng 5,5% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Tháng 5/2023, giá xuất khẩu bình quân hạt điều của Việt Nam ước đạt mức 5.805 USD/tấn, giảm 2,3% so với tháng 4/2023 và giảm 4,9% so với tháng 5/2022. Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, giá xuất khẩu bình quân hạt điều của Việt Nam ước đạt mức 5.850 USD/tấn, giảm 2,4% so với cùng kỳ năm 2022.

Về chủng loại 4 tháng đầu năm 2023, Việt Nam xuất khẩu chủ yếu chủng loại hạt điều W320, W240, W180, tỷ trọng chiếm 62,3% tổng lượng và 69,5% tổng kim ngạch xuất khẩu hạt điều các loại. Do đó, tăng trưởng xuất khẩu các chủng loại hạt điều trên đã tác động tích cực lên toàn ngành.

Chủng loại hạt điều của Việt Nam xuất khẩu trong 4 tháng đầu năm 2023

xuat khau hat dieu

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Theo tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan, tháng 4/2023, xuất khẩu hạt điều W320 đạt 20,61 nghìn tấn, trị giá 130,44 triệu USD, tăng 3,4% về lượng và tăng 3,6% về trị giá so với tháng trước, nhưng so với tháng 4/2022 giảm 0,6% về lượng và giảm 0,2% về trị giá. Tính chung 4 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu hạt điều W320 đạt 67,75 nghìn tấn, trị giá 427,11 triệu USD, tăng 6,8% về lượng và tăng 3,3% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Trong 4 tháng đầu năm 2023, tỷ trọng xuất khẩu hạt điều W320 chiếm 41,7% tổng lượng và 44,8% tổng kim ngạch của cả nước.

Tương tự, 4 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu các chủng loại hạt điều W240, W180 tăng lần lượt 5,4% và 57,4% về lượng, xét về kim ngạch tăng 5,2% và 48,4% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 24,15 nghìn tấn và 9,28 nghìn tấn, trị giá 164,35 triệu USD và 70,86 triệu USD.

Ngược lại, Việt Nam giảm xuất khẩu một số chủng loại hạt điều trong 4 tháng đầu năm nay, gồm: hạt điều WS/WB, SP, W210, DW. Nhìn chung, xuất khẩu các chủng loại trên ở mức thấp. (Theo Tạp chí Công thương)